Biskop Thaddeus Peplowski er død

Etter ni måneders kamp med alvorlig sykdom døde Biskop Thaddeus Peplowski fredag 19. januar. Han ble 82 år gammel.

 

Biskopens kirkelige liv var like vidtfavnende som biskopen selv.

Hans første prestetjeneste som kapellan i Buffalo-katedralen ble etterfulgt av noen års virke som misjonær i Canadas mer ugjestmilde trakter. Siden vendte han tilbake til bispedømmet Buffalo-Pittsburg hvor han tjenestegjorde som sogneprest i ulike menigheter. I 1990 ble han så bispeviet.

Hans første store initiativ var å overtale katedralmenigheten til å selge bygningene i sentrum av Buffalo for å bygge et nytt kirkelig senter i nabobyen Lancaster. Allerede i 1995 til menighetens 100-års jubileum kunne katedralen innvies, og i 2012 stod hele bygningskomplekset for Holy Mother of the Rosary parkmessig ferdig med menighetssenter, kontorer og klokketårn.

Det samme år gikk biskop Thaddeus formelt av som tjenestegjørende biskop i PNCC. Han kunne da også glede seg over at en rekke nye menigheter var blitt lagt til bispedømmet i løpet av hans gjerning som biskop.

Biskop Thaddeus’ interesse for Norge ble vakt i forbindelse med at Forward-in-Faith i 1997 inviterte ham til den årlige samlingen i London. Her møtte han skandinaviske deltagere som fanget hans interesse og han tok straks imot invitasjonen til å besøke Granstevnet i 1998. Som en oppfølgning inviterte så PNCCs erkebiskop John Swantek til formelle læresamtaler i Scranton og Lancaster, hvilket førte til at biskop Thaddeus høsten 1999 kom til Norge for å foreta de første ordinasjoner til det som skulle bli Den nordisk-katolske kirke. Siden den gang besøkte biskop Thaddeus Norge årlig med noen avstikkere til Sverige, Tyskland og Italia, siste gang i 2013 hvor han også besøkte Olsokstevnet i Trondheim.

Under oppholdene viste han ikke bare stor nærhet overfor kirkens medlemmer, men han formaliserte også Den nordisk-katolske kirkes administrative struktur ved å innkalle til den første generalsynode i 2003. Utover vanlige de embetshandlinger hørte til hans gjerning i Norge også at han innviet tre kirkebygg og to huskapell. Biskop Thaddeus’ siste handling som biskop for Den nordisk-katolske var å installere sin etterfølger i 2011. Hans interesse for arbeidet i Europa varte helt til hans død.

St. Johannes Døperen kirke 7. august 2011

Biskop Thaddeus som i katedralmenigheten uformelt ble kalt «Bishop Pep», var høyt elsket og respektert, men undertiden også omstridt. Initiativrik og målrettet som han var, kunne han overraske menigheter, prester og medbiskoper med å gå sine egne veier. Han var impulsiv og varmhjertet, men kunne også være skarp når han fant det nødvendig.

Ved hans bortgang samles hele kirken på begge sider av Atlantteren i sorg og takknemlighet over hans trofaste, uegennyttige og kjærlige tjeneste iblant oss.

Begravelsen vil finne sted fra katedralen fredag 26. januar.

Herre, gi ham den evige hvile, og la det evige lys lyse for ham!

+Roald Nikolai

Translate »