Biskop Roald Nikolai fyller 80

13. april fyller DNKKs første egne biskop, msgr. Roald Nikolai Flemestad, 80 år. Hele Den nordisk-katolske Kirke gratulerer «gamlebispen» på det aller hjerteligste.

Biskop Roald Nikolai var helt sentral i etableringen av DNKK på begynnelsen av 2000-tallet. Men allerede lenge førr det var biskop Roald Nikolai en drivkraft i de bevegelsene, Kirkelig Fornyelse (KF) og Samråd på Kirkens Grunn (SKG), som etter hvert ble bevisstgjort om at Kirkens framtid i Norge lå i et oppbrudd fra det som hadde vært, og inn i et nytt og større fellesskap enn det luthersk-protestantiske. Denne bevisstgjøringen førte ham i kontakt med PNCC, og etter lange og intense forhandlinger ble han ordinert som Norges første gammelkatolske prest i 1999.

I 2011 var oppbyggingen av DNKK kommet så langt at Roald Nikolai kunne konsekreres som biskop. Dette skjedde ved erkebispesetet i Scranton, hvoretter han ble høytidelig innsatt i sin bispegjerning i Oslo som biskop for DNKK, et bispedømme som omfatter hele Skandinavia.

Etter hvert vokste det også fram gammelkatolske fellesskap som ønsket å bli tatt inn i fellesskapet i Scranton-unionen, i flere europeiske land, og biskop Roald Nikolai fikk ansvar også for disse. Dette ansvaret resulterte i en hektisk reisevirkeomhet til Tyskland, Frankrike, Italia, Ungarn, Slovakia, Storbritannia og Spania. Det er intet mindre enn imponerende å se tilbake på hva biskopen har rukket over gjennom disse årene.

Som kirkeleder har biskop Roald Nikolai utmerket seg som  en dyktig teolog og foredragsholder som villig har delt med både menigheter og kleresi av sin rikholdige kunnskap.

Også etter at han gikk av som biskop for DNKKs skandinaviske bispedømme har biskop Roald Nikolai fortsatt å ha ansvar for menighetene i resten av Europa, og med sine mange internasjonale kontakter er han fortsatt bindeledd og pådriver for et bredt, økumenisk nettverk.

Vi takker Gud for biskop Roald Nikolais innsats for Kirken og ønsker Guds rike velsignelse over dagen og framtiden.

Translate »