Biskop Ottar Mikael overtar tilsynet med DNKKs tyske administratur

Scranton-unionens bispekonferanse vedtok 24. april i år at det biskoppelige tilsynet med DNKKs tyske administratur skullee overføres fra biskop Roald Nikolai til biskop Ottar Mikael. Denne ansvarsoverføringen skjer i forståelse med begge de to biskopene.

DNKKs tyske administratur omfatter foruten Tyskland også menighetene i Ungarn og Slovakia. Biskop Roald Nikolai vil fortsatt ha tilsyn med menighetene i Storbritannia, Frankrike, Spania og Italia.

For biskoop Ottar Mikaels del innebærer det utvidete ansvaret at han skal reise noen ganger for året til Tyskland i forbindelse med krismeringer, ordinasjoner og kirkeinnvielser. Det løpende, administrative arbeidet vil bli ivaretatt av den tyske generalvikaren, fr. Daniel Gerte.

En fyldigere, tyskspråklig, melding med oversikt over hva biskop Roald Nikolai har betydd for DNKK i Tyskland ligger på DNKK Tysklands hjemmeside.

Translate »