Biskop Ottar Mikael ledet felleskirkelig samling i Bergen

Om CentralkirkenTirsdag 9. august ble det arrangert et stort møte om trosfrihet i en etterkisten tid i Centralkiren i Bergen. Centralkirken, som tilhører Metodiswtkirken i Norge, var hovedarrangør, med Den nordisk-katoslke Kirke som medarrangør. Møteleder var vår egen biskop Ottar Mikael som styrte møtet med kyndig hånd.

Møtets hovedtaler var biskop Peter Joh Mayom som mange vil huske fra foregående helgs kirkestevne i St. Johannes Døperen i Osslo, der han på spøndagens høymesse holdt en preken som satte dype spor i tilhørerne.

Under møtet i Bergen ga han et sterkt innblikk i situasjonen i sitt eget hjemland, Sør-Sudan, et land som er herjet av både en brutal borgerkrig og en skrikende fattigdom, samtidig som kristne er under press fra militante jihadister fra nord.

I forbindelse med fbesøket i Bergen ble biskop Peter Joh også intervjuet av avisen Dagen. I intervjuet tok biskop Peter Joh et kraftig oppgjør med utviklingen i sin egen anglikanske kirke og poengterte at han hadde vallgt å møte Den nordisk-katolske Kirke og Scranton-unionens ledelse framfor å delta på den anglikanske verdenskonferansen i England denne måneden (Artikkelen og intervjuet ligger dessverree bak betalingsmur).

Fra Bergen dro biskop Peter Joh videre til Freedrikstad der han skal talele på et møte i St. Mikael lørdag 13/8 og delta på høymessen søndagen.

Translate »