Besøk i St. Mikael av biskop Peter Joh fra Sør-Sudan

Biskop Peter Joh Mayom i Den Anglikanske union i Syd-Sudan avsluttet sitt ukeslange besøk til Den nordisk-katolske kirke, i St. Mikaels kirke helgen 13.-14.8.2022.

Biskop Peter Joh ble bortført som 10-åring og var deretter barnesoldat i flere år. Etter mange år i det militære, ble han  skutt i hånden under kamp, besvimte og unngikk som ved et under å bli likvidert av fiendens soldater. Han kom seg deretter ut av militæret og konverterte til kristendommen. Syd-Sudan er et ungt land og regimet er preget av stammeinteresser, og de ledende representanter tilgodeser seg selv og sine med statens inntekter. Det er mye kriminalitet og lite sikkerhet for borgerne. For tre år siden kom militæret inn i en av kirkene i hans bispedømme og drepte mange medlemmer. Hans kirke driver en internatskole for to tusen elever. Biskop Peter er en tydelig representant for en kirke som er tro mot Guds ord uten å ta hensyn til moderne ideologier som preger mange kirkesamfunn.

På samlingen lørdag 13.8 i St. Mikael. tok biskop Peter utgangspunkt i Fil 3,15–21. Hans hovedbudskap var at vi skal følge Ordets mønster i kirken og ikke verdens mønster. Folk drar inn sine egne oppfatninger for å forandre Gud og tillater ikke Gud å forandre dem. Det er en strid mellom Guds Ånd og verdens ånd. De som har sine røtter dypt i Kristus og er åndelig modne blir ikke lett bedratt av mennesketanker. Åndelig modenhet får den som fyller seg med Guds ord morgen og kveld og forblir trofaste etterfølgere i Kristi fotspor. De som ikke er trofaste blir mindre hengivne og mere selviske. Når verden banker på en kirkes dør og slippes inn, forlates kirken av Den Hellige Ånd. Kirkens medlemmer blir fiender av Kristi kors, og enden er fortapelse, de som begjærer de jordiske ting og setter sin ære i sin skam.
Vi er født på ny ved dåpen til å være statsborgere i Guds kongedømme. Vårt liv skal være et liv i Kristus. Vi er Guds tempel, og la oss rense slik Jesus renset templet.

Biskop Peter Joh satt sammen med biskop Roald Nikolai under messen på søndag, og dette er et synlig uttrykk for at Den Anglikanske Union og Den nordisk-katolske Kirke har nærmet seg hverandre. Biskop Peter Joh avsluttet vårt samvær etter messen med å formane oss om å være trofaste mot Guds ord uansett om vi er en liten kirke, for frelsen gjelder hver enkelt individuelt. Han viste til 2 Mos 23 –2 og sa: Følg ikke majoriteten hvis majoriteten viker av fra Guds ord. Verden banker på kirkens dør, og vil ha den med på en annen vei enn den Jesus har staket ut. Nå gjelder det særlig idelogien om ekteskap mellom personer av samme kjønn. Dersom noen vil ha kirken til å gå i en annen retning, kan kirken risikere å bli Guds fiender som følger sin egen vei. Heller da følge den vise Abrahams råd som sa til Lot at de skulle skille lag og gå hver sin vei, enn å ligge i strid slik det er beskrevet i 1 Mos kap 13,9.

Diakon Erik Matias
St. Mikael, Fredrikstad

Translate »