Benediktinerfellesskapet Pro Orthodoxia (BPO)

Benediktinerfellesskapet Pro Orthodoxia består av personer som ikke har gått inn i et forpliktende klosterfellesskap men som likevel ønsker å praktisere benediktinsk fromhet. Fellesskapet oppsto blant medlemmer i Sta. Sunniva menighet i Bergen i 2009 og hadde sitt virke der de første årene. Etter 2015 avtok medlemstallet; virksomheten ble redusert og flyttet til Oslo og … Fortsett å lese Benediktinerfellesskapet Pro Orthodoxia (BPO)