Benediktinerfellesskapet Pro Orthodoxia (BPO)

St Benedict - 2

Benediktinerfellesskapet Pro Orthodoxia består av personer som ikke har gått inn i et forpliktende klosterfellesskap men som likevel ønsker å praktisere benediktinsk fromhet.

Fellesskapet oppsto blant medlemmer i Sta. Sunniva menighet i Bergen i 2009 og hadde sitt virke der de første årene. Etter 2015 avtok medlemstallet; virksomheten ble redusert og flyttet til Oslo og Østfold der de gjenværende medlemmene befant seg.

I løpet av 2022–23 har Benediktinerfellesskapet fått en ny giv med flere nye medlemmer. Det har resultert i et oppjustert navn og vedtatte statutter og regula.

Benediktinerfellesskapet arrangerer tidebønner og messer på kirkelige festdager enten på Seter gård eller i menighetskirkene. Alle arrangementer skjer i forståelse med den lokale menigheten.

Kontaktperson for Benediktinerfellesskapet Pro Orthodoxia er Ingrid Maria.

Translate »