Benediktinerfellesskapet

St Benedict - 2

Benediktinerfellesskapet i Den nordisk-katolske kirke består av personer som ikke har gått inn i et forpliktende klosterfellesskap men som likevel ønsker å leve et kontemplativt liv. Vårt mål er å vokse i kjennskap til benediktinsk fromhet og praktisere et bønneliv med utgangspunkt i Benedikts regel. Tidebønn etter klassisk kirkelig tradisjon, tekstlig og musikalsk, er fundamentet i vår fromhetspraksis.

Fellesskapet står under veiledning av The Anglican Benedictine Community of the Holy Cross, Costock, England.

For mer informasjon om Benediktinerfellesskapet, kontakt Ingrid Maria Gjertsen på e-post: ingma932@gmail.com

Translate »