Roy-Olav Øien

Author's posts

Innsettelse av akolytt i st. Mikael menighet

26.-29. september hadde St. Mikael besøk av biskop elect Ottar Myrseth. Syttende søndag etter pinse, 27.09.20, foretok han høytidelig innsetting av Ashour Isak som akolytt. Ashour, født i 2000, er assyrer og kom til Norge som flyktning fra Syria sammen med sin familie i 2015. Han går nå siste året på Greåker videregående skole. Siden …

Continue reading

Etterfylgjarar – olsok 2020

«Hellig Olav blev sædekornet som ble valgt til å legges i Norges jord, fordi det passet til jordsmonnet og været her.” Dette er Sigrid Undsets ord om olsok. Forteljinga om Heilag-Olav må vi lese ihop med evangeliet om Jesu liv. Stiklestad er eit Golgata, krossmerket sin stad. Her er det taparen som vinn. Den som …

Continue reading

Adventus Domini – Herrens komme

Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Kirkeåret ble nettopp avsluttet med Kristi kongefest. Her er det kongen for et rike som ikke er av denne verden som trer frem – ydmyket for vår og hele verdens skyld. Men han er konge! Adventstiden starter med samme motiv – Kristi inntog i Jerusalem – og …

Continue reading

Load more