Kirsten Flemestad

Innlegg fra denne forfatteren

Ny diakon i St. Johannes Døperen menighet

Innsettelsen i menigheten Søndag 7. november, på St. Willibrord av Utrechts minnedag, ble diakon Håkon Johannes Andersen høytidelig innsatt til tjeneste i St. Johannes Døperen menighet. I forbindelse med seremonien leste sognepresten opp biskopens innsettesesbrev, som avsluttes med følgende ord: «Måtte dere ta vel imot Håkon Johannes, støtte og veilede ham i tjenesten og alltid …

Fortsett å lese

Fra barnetro til voksentro

Det skjer hvert år, og det er like nytt og inspirerende hver gang. Kirkefolk setter hverandre stevne på Gran, Hadeland, med messefeiring og sang, foredrag og samtaler, gjensyn og nye bekjentskaper. Søsterkirkene Nikolai og Maria er samlingspunkt for daglige tidebønner og messer. I foredragssalen på Sanner hotell drøftes teologiske og oppbyggelige tema, og i salongen …

Fortsett å lese

Den nordisk-katolske kirke ønsker sin nye biskop velkommen!

Det var en gledens dag den 11. oktober da erkeprest Ottar Mikael Myrseth endelig ble vigslet til biskop i Den nordisk-katolske kirke. Bispevigslingen som opprinnelig var berammet til april 2020 i USA, var på grunn av pandemien blitt utsatt flere ganger og til slutt lagt til Norge med biskop Roald Nikolai som konsekrator. Oppdraget bød …

Fortsett å lese

Hellig Olav – konge og martyr

Etter reformasjonens brudd med fortiden overvintret minnet om Olav den hellige i den folkelige tradisjon og fromhetspraksis. Først i annen halvdel av det 19. århundre gjenoppstod interessen for helgenkongen i almenheten. Olavtradisjonen fikk sitt store gjennombrudd i 1930 i forbindelse med 900-års minnet da Olsok ble offisiell flaggdag i Norge. Siden er nye arrangementer kommet …

Fortsett å lese

Stor dag i St. Olav

Med Peters store fiskefangst i sentrum feira St Olav messe sist søndag. Med storinnrykk av vener frå sør og aust, og med opptak av nytt medlem. Dagmar Sofia Sunniva vart krismert av biskop Roald Nikolai i nærver av ei fullsett kyrkje. Denne sundagen vart vener og kolleger frå fleire kyrkjelydar på Sunnmørs-besøk, så vi hadde …

Fortsett å lese

«Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss»

«Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss» heter det i avslutningsordene i juledagens evangelium hentet fra Johannesevangeliet (Joh 1:1-14). Om det er vi som adresseres til slutt i teksten, begynner lesningen ikke desto mindre med å sette Jesusbarnets fødsel i et himmelsk perspektiv: «Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved …

Fortsett å lese

Translate »