Kirsten Flemestad

Author's posts

Celebert ortodoks besøk i Bergen

I disse dager er det celebert besøk i Bergen av Erkeprest Chad Hatfield, professor og president ved St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary i New York. Den 5. desember holdt han en forelesning ved NLA over temaet Mission and Evangelism – An Orthodox Perspective. Den påfølgende dag ble Den Guddommelige Liturgi feiret for festen til Hl. …

Continue reading

Fr Ottar Mikael Myrseth valgt til ny biskop i Den nordisk-katolske kirke

Til informasjon ble følgende pressemelding idag sendt ut til bl.a Dagen og Vårt Land:   NY BISKOP VALGT I DEN NORDISK-KATOLSKE KIRKE Ved Den nordisk-katolske kirkes åttende Generalsynode fredag den 25. oktober ble fr. Ottar Mikael Myrseth valgt til ny biskop med ansvar for Skandinavia. I embedet etterfølger han biskop Roald Nikolai Flemestad som inntil …

Continue reading

Vi som trur på englane

– Meditasjon ved Mikkelsmess GPS-satelitten veit alltid kvar vi er. Fiberoptisk breiband set oss i kontakt med heile verda. Det er ikkje lett lenger å skulle tru berre på det synlege og konkrete. Er det då lettare også å tru på englane? Om englane må vi lære av dei som har møtt dei. Natanael skal …

Continue reading

Midtfastemesse med krismeringer i St. Johannes Døperen menighet

Under messen på midtfastesøndag ble Elisabeth Wiborg og Lars Petter Eikemo krismert og opptatt i St. Johannes Døperen menighet. Biskop Roald Nikolai hilste de nye medlemmene velkommen ved å holde frem Åndens syv gaver som basis for kristenlivet i hverdagen. Ved en fullsatt kirkekaffe overakte sogneprest Asle Ambrosius en bokgave fra menigheten til “konfirmantene”.

Skattefrie gaver til Den nordisk-katolske kirke i Norge i 2021

Gaver til Den nordisk-katolske kirke i Norge er skattefrie inntil et maksimumsbeløp fastsatt av Skatteetaten. Beløpet i 2021 er det samme som ifjor: kr. 50.000. En av betingelsene skattemyndighetene har satt, er at alle innbetalinger som skal føres til fratrekk på selvangivelsen, må være betalt inn til én og samme sentrale konto. Dette kontonummeret er: …

Continue reading

Historisk festhelg i Karlskrona – december 2018

Helgen 8-9 december samlades en rad gäster i Karlskrona för att vara med om konsekrationen av det nya altaret i S:t Nikolaus mission (Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona) samt invigningen och välsignelsen av Priorat S:t Stephanus. Under ledning av respektive biskop Roald Nikolai och abbot Michael OPR, fick de församlade – lekfolk, präster och ordensfolk från …

Continue reading

Mikkelsmess i St. Mikael med bispevisitas og krismering

På Mikkelsmess innledet biskop Roald Nikolai bispevisitasen lørdag 29. september med foredraget ”Livet i nåden og nådegavene”. Han tok utgangspunkt i Pauli brev til korinterne, galaterne og romerne. Det kristne liv er en pilegrimsvandring hvor vi er kalt til å følge etter Jesus og hvor han styrker oss med nadverdens sakrament. Kirken er Kristi legeme, …

Continue reading

Ny giv i Tyskland

I helgen 17.-19. august møttes kleresiet i Den nordisk-katolske kirkes tyske administrasjon i klosteret St. Severin i Kaufbeuren for å planlegge arbeidet fremover. Man entes om å organisere arbeidet i to pastoralteam – St. Michael i Bayern og St. Willibrord i det vestlige Tyskland. Hvert misjonsdistrikt skal så betjenes av tre prester og en diakon. …

Continue reading

Sr. Mary Michael CHC til minne

Benediktinersøster Mary Michael, Community of the Holy Cross, Costock, døde 3. juli 2018, i sitt 82. leveår, 55 år etter at hun avla sitt klosterløfte. Under sin 50-årsfeiring for avleggelse av klosterløftet – The Golden Jubilee – ble hun spurt om hva som hadde gjort det mulig for henne å være trofast mot klosterløftet. Hun …

Continue reading

Diakonvigslinger og etablering av klosterorden i Karlskrona

Helgen 15.-17. juni var det duket for et rikholdig kirkestevne i regi av St. Nikolaus misjon i Karlskrona i strålende sommervær og med deltagelse også fra Norge, England og Tyskland. På programmet stod i tillegg til tidebønner, messefeiring, foredrag, samtaler og båtutflukt i skjærgården, også diakonvigslinger og ikke minst formelle annonseringer av historisk betydning både …

Continue reading

Load more