Artikler

Fr Lauritz Pettersen: Liturgiens ånd, Foredrag ved temadager i menighetene i 2016, lett bearbeidet.

Fr Lauritz Pettersen: … vil jeg at du skal vite hvordan en skal ferdes i Guds hus, Tanker om lekfolks konkrete framtreden i messen, 2012.

Ingrid Gjertsen: Benedikt og Brorson, 2011.

Biskop Roald Nikolai Flemestad: Looking for a new home, New Directions 17 11 2011.

Biskop Roald Nikolai Flemestad: Tro og håp for fremtiden, Tiltredelsesforedrag ved kirkestevnet 06 08 2011 – lett revidert 28 01 2013.

Biskop Roald Nikolai Flemestad: THE POLISH NATIONAL CATHOLIC CHURCH, 2011.

Ingrid Gjertsen: Enslig men ikke alene, 2010.

Fr Lauritz Pettersen: I begynnelsen var Ordet – i Guds øre som en sang, 2010.

Biskop Roald Nikolai Flemestad: Hva er en menneskerett, 2010.

Bygstad, Flemestad, Oftestad Paulsen og Thue: Kirkelig vigselsrett i lys av ekteskapsloven av 2008.

Ingrid Gjertsen: Til paradis med sang, 2005.