Aposteldagen – Festen for Peter og Paulus

Festen for Peter og Paulus den 29. juni er fra gammelt av blitt feiret i Roma hvis kristne røtter på ulik måte er knyttet til disse apostlers navn. Kildene omtaler festen første gang i år 258. Etterhvert er perspektivet for festen blitt utvidet til en feiring av apostolatet som kirkelig ordning, kalt Aposteldagen. I dette almenkristelige perspektiv har aposteldagen fremdeles samlende ekumenisk betydning, og dagen holdes stadig i hevd blant katolske, ortodokse, anglikanske og lutherske kristne.

En preken av Augustin på Aposteldagen i år 395 er overlevert, og vi siterer i utdrag:

Enhetens ikon (O. G. Svele) fra St. Johannes Døperen kirke i Oslo

Begge apostlene deler den samme festdag. For disse to apostler var forenet og selv om de døde til forskjellig tid, var de som én. Peter gikk foran og Paulus fulgte. Derfor feirer vi denne dag som apostlene har gjort hellig for oss. La oss gi vår tilslutning til deres tro og livsverk – lidelsen, forkynnelsen og trosvidnesbyrdet. (Sermo 295)

Oppfordringen rettes også til oss!

+Roald Nikolai

Translate »