Aktuell informasjon om Den nordisk-katolske kirke

Etter oppslagene i Dagen og Vårt Land i løpet av den siste uken om tilstanden i Den nordisk-katolske kirke finner jeg det nødvendig her å informere om hvor vi faktisk står idag.

Under overskriften «Prestene forsvinner fra Den nordisk-katolske kirke» gjorde Dagen gjeldende at halvparten av kleresiet hadde forlatt kirken, dog uten å oppgi antall. På det tidspunktet da oppslaget kom, var ialt 3 prester og 1 diakon utmeldt i Norge og Sverige, mens 15 var igjen. Senere har beklageligvis nok en prest meldt seg ut. Derved består kleresiet i Den nordisk-katolske kirke nå av 12 prester og diakoner, foruten to som er permittert. Videre skal en av diakonene prestevies i august og en ny diakon vigsles i september.

I tillegg kommer vårt arbeide utenfor Skandinavia hvor vi har ialt 20 prester og diakoner. Også her er det planlagt flere ordinasjoner fremover.

Når det gjelder antall menigheter i kirken, er det uklart hvor avisene har fått tallene sine fra. I Norge har vi 5 gudtjenestefellesskap med ulik størrelse og formell status, i Sverige 2. Ellers i Europa dreier det seg om 14 inkl. de fire som er under etablering i England.

Dette setter situasjonen i et annet perspektiv enn hva som fremkommer i avisene.

Det smerter selvfølgelig at prester forlater kirken. Menigheter mister sin hyrde og det skapes uro og sorg også i kleresiet. Hendelsene som toppet seg i mars-april, er nå bearbeidet innad i kirken. Et ekstraordinært kleresimøte som fant sted i mai, viste en omforent forståelse av hva som var skjedd og skapte derfor bred samling og ny motivasjon for veien videre.

Som kirke ser vi med spesiell forventning frem til den forestående generalsynoden og kirkestevnet i Oslo i august, hvor over 80 deltagere fra inn- og utland skal samles til rikt gudstjenesteliv, møter og sosiale arrangementer. Blant deltagerne er også erkebiskopen i Scranton-unionen og flere biskoper fra andre kirkesamfunn som vi står i dialog med.

Biskop Roald Nikolai

Translate »