Gudsmoderns beskydds församling

11407873526_f13b352470Ordinasjon av diakoner til tjeneste i Den nordisk-katolske kirke i Sverige, desember 2013. Liggende på golvet finner vi diakonene Albertus Sterner og Franciskus Sylvan.

Translate »