FILIOQUE – problem eller ”problem”?

Siden år 1054 har Kirken vært splittet i en østlig og en vestlig kirkefamilie. Selv om forholdet hadde vært anstrengt over lengre tid, og selv om der lå flere årsaker til grunn for det anstrengte forholdet mellom øst og vest, bl.a. pavens primatkrav, var det såkalte FILIOQUE-spørsmålet en hovedårsak til det endelige bruddet.

Utgangspunkt er den nicaeno-konstantinopolitanske trosbekjennelsen (NC)[2] der det heter i 3. artikkel: «(Vi tror på) Den Hellige Ånd som utgår fra Faderen …»

Heliga Birgitta av Vadstena

Heliga Birgitta av Vadstena torde vara Sveriges mest kända och internationellt erkända helgon. Född ur burgen släkt vid tidigt 1300-tal, med stora ekonomiska tillgångar och en hög social ställning, riktades istället hennes uppmärksamhet mot ensamma kvinnor och behövande barn. Hon anses till och med av Romersk-katolska kyrkan att vara ett av Europas skyddshelgon. Birgitta av …

Les mer

Evig dugnad i Edens hage

Med overskriften «Evig dugnad i Edens hage» brakte brakte  avisen «Vårt Land» lørdag 6. juli en flott reportasje om Seter gård og hvordan den kom i DNKKs eie.  Reportasjen tegner et tydelig bilde av hvordan Herren la til rette for at gården skulle tilfalle Kirken, og det arbeidet som har vært gjort for å sette …

Les mer

Spennende forhandlingsmøte med Free Church of England (FCE)

I dagene 25.-27. juni møttes Den Nordisk-katolske Kirke og Free Church of England til økumenisk dialog i Oslo. FCE er en anglikansk kirke som har sprunget ut av Church of England for 150 år siden, og som på mange måter står oss nær. Samtalene som fant sted i St. Johannes Døperen Kirke i Oslo, skjedde …

Les mer

Gran-stevnet, program på engelsk / The Gran Convention, the program in English

Vi venter deltakelse fra flere land på årets Gran-stevne. For dem er programmet oversatt til engelsk. For our foreign convention attendants we present the convention program in English. You ar most welcome to join us on the last weekend of October.

Les mer

FILIOQUE – problem eller ”problem”?

EN LØSNING PÅ EN TUSEN ÅR GAMMEL FLOKE?[1] Siden år 1054 har Kirken vært splittet i en østlig og en vestlig kirkefamilie. Selv om forholdet hadde vært anstrengt over lengre tid, og selv om der lå flere årsaker til grunn for det anstrengte forholdet mellom øst og vest, bl.a. pavens primatkrav, var det såkalte FILIOQUE-spørsmålet …

Les mer

Høststevne på Gran 25.-27. oktober 2024

Med temaet Det sakramentale liv inviterer Den nordisk-katolske Kirke alle interesserte til samlingen på Gran helgen 25.-27. oktober. I tillegg til foredrag og samtaler vil det bli et rikt gudstjenesteliv, turmuligheter og sosialt samvær. Tradisjonen tro skal vi holde til på Sanner hotell der vi lørdag kveld også skal feire DNKKs 25-årsjubileum. Messer og tidebønner …

Les mer

Nu er det pinseliljetid …

I all sin glans nu stråler solen, livslyset over nådestolen, Nu er det pinseliljetid, nu har vi sommer lys og blid, Nu spår oss mer enn englerøst i Jesu navn en gyllen høst. (N.F.S. Grundtvig) Som påsken, har også pinsen sin opprinnelse i det jødiske året. Femti dager etter påske feires den jødiske såkalte ukefesten …

Les mer

Troen, tjenesten og etterlignelsen

Foredrag  Kr.himmelfartsdag – Den nordisk-katolske kirke, Seter gård 09.05.2024  Jeg taler helst med barn, sier den danske tenkeren Søren Kierkegaard, for om de kan en jo håpe at de blir fornuftige vesener. Men de som allerede er blitt det – akk og ve! Det er Kristi himmelfartsdag i dag, så la oss være barn og …

Les mer

Translate »