Ordinasjonsfest i London

Fr. Calvins ordinasjon4. november inviterte DNKK i Storbritannia til ordinasjonsfest i St Jude’s Church i Balham i London. Diakon Calvin Robertson som flere vil huske fra St. Mikaels menighets jubileumsfeiring i august i år, ble ordinert til prest i The Nordic Catholic Church in UK.

Biskop Roald Nikolai sto for ordinasjonen, og fra Norge ble han assistert av erkedegn Lauritz Elias og diakon Håkon Johannes. I tillegg deltok selvfølgelig hele det britiske DNKK-kleresiet ved den høytidelige handlingen.

 

Givertjenesten – Nytt kontonummer

Viktig melding til alle venner av DNKK Den nordisk-katolske Kirke er i ferd med å skifte bankforbindelse. Som medlem av KNIF (Kristen-Norges innkjøpsfellesskap) har vi fått en svært gunstig bankavtale som setter oss i stand til å redusere bankkostnadene våre vesentlig. Dessverre innebærer dette at givertjenesten får et nytt kontonummer. Det nye kontonummeret  er: 3000 …

Les mer

Kirkeårskalender for kirkeåret 2023-24 kan nå lastes ned fra hjemmesiden

Kirkeårskalenderen for kirkeåret 2023-24 er nå tilgjengelig for nedlasting. Kirkeårskalenderen inneholder alle kirkeårets søndager og festdager fra og med 1. desember 2023 (1. s. i advent er 3. desember) til og med 30. november 2024 (Kristi kongefest er 24. november). Klikk på bildet for å få opp kalenderen i pdf-format til nedlasting eller utskrift. Skriv …

Les mer

Erkeengelen Mikael og alle engler

Det nærmer seg Mikkelsmesse, 29. september, og dagen for verneenglene, 2. oktober. De andre erkeenglene har også egne dager i kirkekalenderen, men det er bare Mikkelsmesse som er en stor festdag, og som i likhet med verneenglene har et eget sett med tidebønner. I evangeliet for Mikkelsmesse (Matt 18,1–10) gjør Jesus det klart at selv …

Les mer

Rise, let us go from here! – Internasjonal teologisk konferanse på Gran

Ein teologisk konferanse mellom gamalkatolske og anglokatolske gjekk av stabelen i august, den siste i ei rekkje økumeniske konferansar på Gran siste åra. Ei målsetjing har vore for ulike kyrkjer med samsvarande teologisk og kyrkjeleg profil å kome kvarandre nærare i gjensidig forståing og praksis. Eit tjuetals deltakarar frå Sør-Sudan, Tyskland, England, USA, Sverige og …

Les mer

Kirkejubileum i Fredrikstad

DNKKs første egne kirke, St. Mikael og alle de helliges Kirke i Fredrikstad feiret 20-årsjubileum på Kristi Forklarelsesdag, 10. august. Jubileet ble høytidelig feiret i en festpyntet kirke der ikke mindre enn tre biskoper deltok,både vår nåværende, biskop Ottar Mikael som ledet messen og prekte, vår tidligere,biskop Roald Nikolai og Scranton-unionens erkebiskop Antonius. Sammen med …

Les mer

Biskop Ottar Mikael overtar tilsynet med DNKKs tyske administratur

Scranton-unionens bispekonferanse vedtok 24. april i år at det biskoppelige tilsynet med DNKKs tyske administratur skullee overføres fra biskop Roald Nikolai til biskop Ottar Mikael. Denne ansvarsoverføringen skjer i forståelse med begge de to biskopene. DNKKs tyske administratur omfatter foruten Tyskland også menighetene i Ungarn og Slovakia. Biskop Roald Nikolai vil fortsatt ha tilsyn med …

Les mer

Translate »