Storslått kirkestevne i St. Johannes Døperen i Oslo

Helgen 5.-7. august ble det arrangert nordisk kirkestevne i Oslo. Tanken bak stevnet var, som biskop Ottar Mikael flere ganger påpekte, å gjeoppta tradisjonen med stevnene fra biskop Taddeus’ tid. Stevnets hovedgjest var erkebiskop Anthonius (Mikowsky) som kom sammen med fr. sr. Rob (Nemkowich) – et gjensidig gledelig gjensyn med dem begge. I tillegg var det også gjestende biskoper og prester fra både Storbritannia, Tyskland, Italia, USA og Sør-Sudan, foruten kleresi og menighetsmedlemmer fra NKKs menigheter i Norge og Sverige.

Marias innsovning

15. august feirar vi dagen for Marias innsovning – òg kalla Marimesse om hausten. Dagen avløyser den to veker lange innsovningsfasta og har ei lang historie som minnedag i Kyrkja. Alt på 100-talet markerte den kristne forsamlinga dagen, og hennar innsovning er nemnde av tidlege fedrar som Dionysios Areopagitten og Meliton av Sardes. Dagen blir …

Les mer

NKK i Tyskland vurderer å kjøpe kirkebygg

Fr. Daniel Gerte skriver på NKK Tysklands hjemmeside: «Det er med stor glede vi kan informere om at Den nordisk-katolske Misjon i Tyskland endelig har fått muligheten til å kjøpe et kirkebygg i Westfalen.» Det er et stort løft våre tyske trossøsken tar på seg hvis de går til dette skrittet, og de trenger støtte …

Les mer

St. Johannes Døperen menighet har fått nye hjemmesider!

Etter flere måneders intenst arbeid kunne St. Johanes Døperen menighet i Oslo i dag lansere menighetens nye hjemmesider! Hjemmesidene er et viktig ansikt utad for menigheten, og mange har uttalt at de savner oppdatert informasjon om hva som skjer i menigheten.

Les mer

Vi er et folk på vandring

Pilegrimsvandring over Dovre mot Nidaros har solide tradisjoner innen Kirkelig fornyelse og Den nordisk-katolske Kirke. Etter noen års avbrudd tok biskop Ottar Mikael på seg ansvaret med å planlegge og lede årets vandring. Dermed kunne vi starte fra Budsjord øverst i Gudbrandsdalen mandag 25. juli. Gruppen bestod av i alt 12 personer med plass til …

Les mer

Ny generalvikar i Frankrike

Under det franske kleresimøtet i Aysènnes 20-22 mai i år innsatte biskop Roald Nikolai fr. Brévin Bougouin som ny generalviikar for NKK i Frankrike. Fr. Brévin etterrfølger fr. Alain Fraysse som har bedt om avløsning etter å ha vært i embetet i hele 10 år. Biskopen takket fr. Alain hertelig for hans lange og trofaste …

Les mer

Pinseglede i Tyskland

Pinsedag kunne biskop Roald Nikolai ordinere to prester og to diakoner ved en høytidelig messe i klosteret St. Severin i Kaufbeuren i Tyskland. De to prestene, fr. Zoltán Drenkó og fr. Davide Mossenta skal betjene DNKKs misjoner i hhv. Ungarn/Slovakia og Italia, mens de to diakonene, Joachim Danz og Thomas Schulze, skal ha sin tjeneste …

Les mer

Translate »