Stemne i Nordfjord

I aksen mellom Innvik kyrkje og Innvik fjordhotell utspelte seg sist helg eit kyrkjestemne med høg programkvalitet liturgisk, teologisk, kunstnarisk, kulinarisk og sosialt.

Eit 20-tals deltakarar kom frå heile Vestlandet, Trondheim og Austlandet.

Den nye tidebønsboka var både i flittig bruk fire gongar for dag, og utgangspunkt for inspirerande foredrag om religiøs folkesong i Nordfjord. Songaren Dag Vanberg tok oss med inn i livet til fleire av dei som har tradert desse songane og gav oss vakre døme på både korleis dei song og kva dei song om.

Thomas a Kempis, munken frå 1400-talet som gav oss klassikaren ’Imitation Christi’, stod i sentrum for tematale og samtale. Biletkunstnaren, læraren og tenkjaren Magne Viggo Kristiansen opna utfordrande perspektiv for oss som Kristus-etterfylgjarar.

Sølvi Heggem Lundin gav oss diktet om bonden Paavo (av J.L. Runeberg). Asbjørn Eikenes og Magne framførte Schumann. Og Simon i støa og katten kom også og let høyre frå seg.

Deltakarane var veldig samstemte om at dette både var ein god stad for kyrkjestemne og bestillinga var at det må bli tradisjon.

Søndag var det messe med evangeliet om Guds store gjestebod. Det himmelske bryllaupet vart halde samstundes i Innvik kyrkje og kring Lammets trune i himmelen.

Påmelding til høstkonferansen på Gran innen 4. oktober

“Fra barnetro til voksentro” Med kristentroens vekst og modning som tema inviterer Den nordisk-katolske kirke alle interesserte til samlingen på Gran helgen 29.-31. oktober. I tillegg til foredrag og samtaler vil det bli et rikt gudstjenesteliv, turmuligheter og sosialt samvær. Konferansen holdes på Sanner hotell. Messer og tidebønner vil finne sted i Søsterkirkene på Gran. …

Read more

Kyrkjestemne i Innvik 12.-13. juni 2021

Kyrkjelydane på Vestlandet inviterer til stemnehelg i Innvik. Dette initiativet vil vekkje til live att ein gamal tradisjon frå fråire tiår attende med kyrkjestemne ved tidlegare Misjonsheimen. Misjonsheimen, no Innvik Fjordhotell, vert igjen møtestaden, og i tillegg tek vi spaserturen opp til den vakre Innvik kyrkje til tidebøner og messefeiring. Tema for stemnet er henta …

Read more

Ny tidebønnbok ankommet!

I en fin og hendig bok presenteres bønnene fra Agnar Sandviks bok fra 1948, Norsk Tidebønn – La oss alle be, med noter. Ingrid Gjertsen og Anne Gunn Pettersen har gjennom flere år arbeidet med å tilpasse gregorianske melodiformler, antifoner og hymner til bønnene i Sandviks bok. Dette arbeidet har nå munnet ut i en …

Read more

Nytt kyrkjeemblem!

Denne hausten har Den nordisk-katolske kyrkja fått sitt eige emblem. Symbolet med Lammet og sigersfana har fylgd kyrkja vår frå starten og finst i det noverande biskops-seglet. Emblemet er teikna av Else Karlstrøm Minde, med fagleg støtte frå Magne V. Kristiansen. Sameleis vart slagordet vald tidleg og mange har blitt glade i det og opplever …

Read more