Vigsling av ny biskop i Den nordisk-katolske kirke

Til informasjon ble følgende pressemelding i dag sendt ut til bl.a Dagen og Vårt Land:

VIGSLING AV NY BISKOP I DEN NORDISK-KATOLSKE KIRKE

Den 11. oktober vigsles biskop-elekt Ottar Mikael Myrseth til ny biskop i Den nordisk-katolske kirke. Biskopsvalget fant sted i oktober 2019, og vigslingen var satt til april 2020 i USA i Scranton-unionens katedral med erkebiskop Anthony Mikovsky som konsekrator. Men på grunn av pandemien har man måttet utsette bispevigselen flere ganger. Ettersom det fremover fortsatt er usikkerhet i situasjonen på begge sider av Atlanteren har Scranton-unionens bispemøte besluttet å legge vigselen til Norge med nåværende biskop Roald Nikolai Flemestad som konsekrator.

Bispevigslingen finner sted i Oslo i Svenska Margaretakyrkan 11. oktober og innsettelsen i Den nordisk-katolske St. Johannes Døperen kirke samme dag. Gudstjenestene gjennomføres i samsvar med rådende smittevernregler.

Ottar Mikael Myrseth, f. 1951, cand. theol. fra Menighetsfakultetet i 1977 og ordinert i 1978, har vært sokneprest i Rødtvet og i Spjelkavik samt stiftskapellan for biskopen i Møre. Han har hatt tillitsverv i Presteforeningen, Kirkelig Fornyelse og Samråd på Kirkens Grunn hvor han var formann.
I 2001 forlot han Den norske kirke og ble ordinert til prest i Den nordisk-katolske kirke, hvor han har tjenestegjort som sokneprest i St. Olav menighet i Ålesund, prost i Selja prosti og fra 2013 som generalvikar for biskopen. Ved siden av prestetjenesten har han hatt stilling som lærer ved Borgund Folkehøgskole (2001-2017).

Oslo, 6. september 2021
Biskop Roald Nikolai Flemestad

Påmelding til høstkonferansen på Gran innen 4. oktober

“Fra barnetro til voksentro” Med kristentroens vekst og modning som tema inviterer Den nordisk-katolske kirke alle interesserte til samlingen på Gran helgen 29.-31. oktober. I tillegg til foredrag og samtaler vil det bli et rikt gudstjenesteliv, turmuligheter og sosialt samvær. Konferansen holdes på Sanner hotell. Messer og tidebønner vil finne sted i Søsterkirkene på Gran. …

Read more

Kyrkjestemne i Innvik 12.-13. juni 2021

Kyrkjelydane på Vestlandet inviterer til stemnehelg i Innvik. Dette initiativet vil vekkje til live att ein gamal tradisjon frå fråire tiår attende med kyrkjestemne ved tidlegare Misjonsheimen. Misjonsheimen, no Innvik Fjordhotell, vert igjen møtestaden, og i tillegg tek vi spaserturen opp til den vakre Innvik kyrkje til tidebøner og messefeiring. Tema for stemnet er henta …

Read more

Ny tidebønnbok ankommet!

I en fin og hendig bok presenteres bønnene fra Agnar Sandviks bok fra 1948, Norsk Tidebønn – La oss alle be, med noter. Ingrid Gjertsen og Anne Gunn Pettersen har gjennom flere år arbeidet med å tilpasse gregorianske melodiformler, antifoner og hymner til bønnene i Sandviks bok. Dette arbeidet har nå munnet ut i en …

Read more

Nytt kyrkjeemblem!

Denne hausten har Den nordisk-katolske kyrkja fått sitt eige emblem. Symbolet med Lammet og sigersfana har fylgd kyrkja vår frå starten og finst i det noverande biskops-seglet. Emblemet er teikna av Else Karlstrøm Minde, med fagleg støtte frå Magne V. Kristiansen. Sameleis vart slagordet vald tidleg og mange har blitt glade i det og opplever …

Read more