Den nordisk-katolske kirke ønsker sin nye biskop velkommen!

Det var en gledens dag den 11. oktober da erkeprest Ottar Mikael Myrseth endelig ble vigslet til biskop i Den nordisk-katolske kirke. Bispevigslingen som opprinnelig var berammet til april 2020 i USA, var på grunn av pandemien blitt utsatt flere ganger og til slutt lagt til Norge med biskop Roald Nikolai som konsekrator.

Oppdraget bød på mange utfordringer for vår lille kirke, men med et samlet løft kom vi i mål. I løpet av en intens måned ble moderkirkens rituale oversatt og tilpasset norsk liturgisk språkdrakt parallelt med omfattende forberedelser på mange plan, fra seremonien i kirken til den påfølgende mottagelsen. Underveis kom gjenåpningen av Norge som en gave slik at vi likevel kunne være i vår egen St. Johannes Døperen kirke – og endog med solskinn på selve dagen!

Ordinanden salves

Midtpunktet i messen var konsekrators håndspåleggelse og salving av ordinandens hode og hender under påkallelse av Den Hellige Ånd, etterfulgt av overrekkelsen av embedstegnene. Den nyvigslede biskop Ottar Mikael fullførte så som sin første embedshandling messen som celebrant. Den to timer lange messen med alle rikholdige ledd ble avsluttet med hans innsettelse som biskop i kirkens skandinaviske stift.

I sin hilsningstale fremholdt biskop Ottar Mikael en tredelt visjon for kirken: “Å vekke mennesker til kristen tro, å hjelpe troende til å overleve som kristen minoritet, og vise vei til den udelte kirkens tro.”

Konsekrasjonen ble gjennomført med fr. Lauritz Elias som sikker seremonimester, vel assistert av kirkens subdiakoner, diakoner og prester, hvorav fr. Asle Ambrosius og fr. Olav Paulinus hadde en særlig rolle som ordinandens assistenter. Diakon Håkon Johannes sang både Allehelgenslitaniet og evangeliet, mens erkedegn Tom i sin preken kastet evangeliets lys over konsekrasjonshandlingen til alles oppbyggelse. Det kirkemusikalske ble vakkert fremført av Anne Gunn Pettersen som organist og korleder og Margareta Hængsle som kantor.

Fra øverst t.v.: Evangelieboken legges over ordinandens hode og skuldre som tegn på at han må bære “evangeliets byrde”, håndspåleggelse med påkallelse av Den Hellige Ånd og overrekkelse av embedstegn.

Albumet med bildene fra konsekrasjonsmessen er tilgjengelig via denne lenken.

Etter seremoniene i kirken kom mottagelsen i Mariagården som en vellykket overgang fra alvor til skjemt. Den nye biskopen ble feiret med hilsninger og gaver fra representanter fra Norges kristne råd, Den romersk-katolske kirke og Den norske kirke, så vel som fra familie, venner, menigheter og konsekrator.

Vi ønsker Guds rike velsignelse over biskop Ottar Mikaels virke!

Etter messen – F.v.; Reidun og Ottar Mikael Myrseth med barnebarn, Anders Beda Hjortaas, Gille Skarlund, Torbjørn Olsen (Den romersk-katolske kirke), Kirsten og Roald Nikolai Flemestad, Endre Knudsen, Jahn Otto Myrseth (Den norske Kirke), Asle Ambrosius Dingstad, Berit Hagen Agøy (Norges kristne råd).

F.v: Tom Hængsle, Olav Paulinus Øien, Håkon Johannes Andersen, Tore Andreas Andersen, Reidun og Ottar Mikael Myrseth med barnebarn, Anders Beda Hjortaas, Gille Skarlund, Kirsten og Roald Nikolai Flemestad, Endre Knudsen. Asle Ambrosius Dingstad, Eyolf Kirill Berg, Arne Matias Sky, Erik Matias Parmer, Lauritz Elias Pettersen og Ashour Isak.

Påmelding til høstkonferansen på Gran innen 4. oktober

“Fra barnetro til voksentro” Med kristentroens vekst og modning som tema inviterer Den nordisk-katolske kirke alle interesserte til samlingen på Gran helgen 29.-31. oktober. I tillegg til foredrag og samtaler vil det bli et rikt gudstjenesteliv, turmuligheter og sosialt samvær. Konferansen holdes på Sanner hotell. Messer og tidebønner vil finne sted i Søsterkirkene på Gran. …

Read more

Kyrkjestemne i Innvik 12.-13. juni 2021

Kyrkjelydane på Vestlandet inviterer til stemnehelg i Innvik. Dette initiativet vil vekkje til live att ein gamal tradisjon frå fråire tiår attende med kyrkjestemne ved tidlegare Misjonsheimen. Misjonsheimen, no Innvik Fjordhotell, vert igjen møtestaden, og i tillegg tek vi spaserturen opp til den vakre Innvik kyrkje til tidebøner og messefeiring. Tema for stemnet er henta …

Read more

Ny tidebønnbok ankommet!

I en fin og hendig bok presenteres bønnene fra Agnar Sandviks bok fra 1948, Norsk Tidebønn – La oss alle be, med noter. Ingrid Gjertsen og Anne Gunn Pettersen har gjennom flere år arbeidet med å tilpasse gregorianske melodiformler, antifoner og hymner til bønnene i Sandviks bok. Dette arbeidet har nå munnet ut i en …

Read more

Nytt kyrkjeemblem!

Denne hausten har Den nordisk-katolske kyrkja fått sitt eige emblem. Symbolet med Lammet og sigersfana har fylgd kyrkja vår frå starten og finst i det noverande biskops-seglet. Emblemet er teikna av Else Karlstrøm Minde, med fagleg støtte frå Magne V. Kristiansen. Sameleis vart slagordet vald tidleg og mange har blitt glade i det og opplever …

Read more