Bønn for Ukraina

24. februar var det et år siden Russland invaderte Ukraina. Over hele verden, bl.a. på 65 ulike steder i vårt eget land, ble det arrangert støttemarkeringer for det ukrainske folket.

Som kristne kirke har vi et særlig ansvar for freden i verden, og sammen med våre troende brødre og søstre i andre kristne kirker og trossamfunn i Norge ber vi:

Gode Gud, vi vender oss til deg i bønn,
i bønn om rettferdig fred i Ukraina.
Krigen er brutal. Mange mennesker lider og er drevet på flukt.
Livets Gud, vi ber for barn og unge som lever i frykt,
for alle som har mistet sine hjem,
for den som er såret og har mistet noen de var glade i,
for alle som arbeider for en fredelig løsning,
for den som er nedbrutt og ikke ser håp for morgendagen.
Fredens Gud, led verdens ledere inn på fredens vei,
Gi vilje og visdom til fred,
Gi trøst til sørgende og håp til alle.
Komme ditt rike. Amen.

Kirkestevne og bispevisitas i Karlskrona

13. og 14. mai blir det bispevisitas i St. Nikolaus i Karlskrona, og i den anledning inviterer menigheten sine trossøsken fra de andre DNKK-menighetene til stevne. I og med at St. Nikolaus for tiden er vår eneste aktive menighet, vil det i praksis si at de inviterer sine norske trossøsken. Dette er en gylden anledning …

Les mer

Kleresimøte i Oslo

Fredag 17. og lørdag 18. februar var kleresiet i det skandinaviske bispedømmet av DNKK samlet i St. Johannes Døperens Kirke i Oslo til kleresimøte. Møtet begynte fredag ettermiddag med vesper og sluttet lørdag ettermiddag med messefeirng. Lørdag formiddag holdt «gamlebispen», biskop Roald Nikolai, et spennende foredrag om apostolisk suksesjon. For øvrig behandlet møtet en rekke …

Les mer

Velkomen til Innvikstemnet 2023

Innvikstemnet er blitt del av tradisjonen, dette året med tema frå songaren og ungdomsforkynnaren Matias Orheim som høyrde heime på Stårheim på andre sida av Nordfjorden. Han representerer ein spiritualitet som var sterk ei tid men sikkert har bleikna litt med åra. Vi spør kva denne trubaduren som song, spelte på fele og på glas, …

Les mer

Fastetiden

I 40 dager fra Askeonsdag til Påske er kirkens største fastetid. De 40 dagene minner oss om at Jesus fastet i ørkenen i 40 dager. Vi kan også tenke på Israelsfolket 40 år i ørkenen. Fastetidens liturgiske farge er fiolett som er kirkens botsfarge. For de fleste av oss som har vokset opp i en …

Les mer

GOD BE IN MY THINKING – Mainz 2023

Sist veke var Den nordisk-katolske Kyrkja i Tyskland for andre gongen vertskap for Scranton-unionens internasjonale teologkonferanse. Temaet var «God be in my thinking – the intellectual background of the secularisation», og møtestaden var det katolske stiftssenteret i Mainz og domkyrkja der. Frå Tyskland, Italia, USA, Irland og Noreg deltok knapt 20 lekfolk og prestar til …

Les mer

Tidebønner på hjemmesiden og YouTube

Tidebønnene har vært Kirkens felles bønn fra de aller eldste tider av. De har sine røtter helt tilbake til apostlenes tid, og de bønnene som er omtalt i Apg 2,42, er antakelig de første kristnes tidebønner som ble bedt i templet i Jerusalem. For å gjøre tidebønnene lettere tilgjengelig for dem som ønsker å bli …

Les mer

Translate »