Men nå er Kristus oppstanden fra de døde – (1 Kor 15)

Står dette til troende? Den salige, jubelfylte påsketid står for døren, og de mange døpte synes ikke å la seg affisere av det – selv om dåpen og påskedag på det nærmeste er sammenknyttet. Et folks sekularisering og en kirkes avkristning, troens forvitring, fremmes ikke primært ved krefter utenfra. Nei, den fremmes fremfor alt ved at kristne ikke feirer søndager, ikke høytider, og i særlig grad ikke feirer påskehøytiden som kirke. Intet er – under de aller fleste forhold – viktigere!

Ny diakon i Tyskland

Lørdag i påskeoktaven, 6. april, ordinerte biskop Ottar Mikael Josef Markus Steffen til diakon i St. Helena menighet i i Tyskland. Diakon Josef vil, i tillegg til de ordinære oppgavene som diakon, ha ansvar for å bygge opp Kirkens misjon i Mosel. Samtidig innviet biskopen også Nikolaus Schweisel som subdiakon. Vi gratulerer den nye diakonen …

Les mer

”Hvor er du fra?” – en meditasjon for pasjonstiden

”Hvor er du fra?” spør Pilatus – så enkelt og så vanskelig. Jo, fødselsattesten ville vært grei nok: Jesus var født i Betlehem, levde sine tidlige barneår som asylsøker i Egypt og deretter, antakelig fra 7-årsalderen av, i Nasaret i Galilea. Som voksen hadde han antakelig hjemsstavn i Kapernaum. Så langt folkeregisteret, dersom det eksisterte …

Les mer

Vær hilset, Maria …

Maria budskapsdag, Maria bebudelse, Marimesse om våren eller også Herrens bebudelse. Her kan det sies at kjært barn har mange navn. Og denne dagen er virkelig et kjært barn, den største av kirkeårets mariadager. Så langt en kjenner til, er dagen blitt feiret av Kirken siden tidlig på 200-tallet. Kr. I vårt land var dagen …

Les mer

“The Faith of the Undivided Church”

Det er ein stor visjon og eit ambisiøst program Den nordisk-katolske Kyrkja er del av. Det kom tydeleg fram under den internasjonale konferansen i Mainz, Tyskland, arrangert for fjerde gong i år. Konferansen samla folk frå heile Scranton-unionen, fire frå vårt land i lag med 35 deltakarar frå USA, Irland, England og Tyskland. Halvparten deltok i …

Les mer

Bønneuken for kristen enhet 2024

Også i år samarbeidet Den nordisk-katolske Kirke med andre kirke- og trossamfunn i Trøgstad i Bønneuken for kristen enhet. Her opplevde vi et godt fellesskap med folk fra Pinsemenigheten Filadelfia, Betania på Havnås, Smaalenene Frikirke og Den norske Kirkes menighet i Trøgstad og Båstad. I dagene 19.–21. januar samlet folk seg til sangkveld i Båstad …

Les mer

Fr. Calvin utestengt fra anglikansk konferanse i USA

Fr. Calvin Robertson som ble ordinert til tjeneste i DNKK i Storbritannia i november i fjor, var invitert til å holde en tale på en evangelikal, anglikansk konferanse i Charleston, South Carolina i USA. Konferansen ble arrangert av Anglican Church in North America. I sin tale var fr. Calvin tydelig på at det bibelske grunnlaget …

Les mer

Innvik-stemne 2024 – 26.-28. april

Velkomne til seminarhelg i vakre Innvik. Impulsane frå det keltiske vest er betydeleg på vestlandet. Dei keltiske steinkrossane finn vi «overalt». Kinn og Selja er stader nokon vil kalle «thin places». Mang ein trell frå øyrikene i vest song kan hende tidebønene på si ulukkesferd mot aust. Visst var det viktig at kongane etter kvart …

Les mer

Vise menn fra Østerland

Få bibelske skikkelser er så myteomspundne som vismennene som kom for å tilbe Marias sønn i Betlehem. I Bibelen er de kun nevnt hos Matteus, og han skriver ikke annet enn at det kom noen vismenn fra Østen, intet om hvor mange de var, ei heller mer spesifikt hvor de kom fra. «De hellige tre …

Les mer

Translate »