Veni Creator Spiritus

20120513144615!Icon-PentecostPinsedagen har lenge hatt namnet ‘Kvitsunn’. Sjølv om pinsa sin farge er raud. Det skriv seg frå det nære sambandet mellom dåpen og pinsa.

Kvitfargen viser til dåpskjolane og raudt speglar fargen på eldtungene som følgde Heilaganden den fyrste pinsedagen. Slik kvar truande vert fødd i dåpen, vart i pinsa den kristne Kyrkja fødd. Begge deler er Heilagandens verk.

I vår tid er den åndelege hungeren større enn den fysiske. Det fins nemleg ein hunger som går djupare enn til kroppen. Godt då at Herren dukar det nådens bord som i lengda kan slukke den djupaste hunger. «Du dukar bord åt meg, framfor augo på mine fiendar.» Ps 23

Heilaganden både mettar og utrustar, han både skaper og fornyar. Han opplyser, nyskapar og rettleier dei truande på tallause måtar. Han gir kjærleiken si frukt i våre hjarte og våre liv. Så glede, fred, langmod, mildskap, godleik, truskap og meir slikt skal vere vår leveregel.

Frå 800-talet har vi salmen ”Veni Creator Spiritus” som m.a. vert sungen ved alle ordinasjonar og som er gjendikta i eit utal variasjonar. I alle versjonar er salmen ei bøn om at Han må gi sine nådegåver, skape eld i hugen, einskap og samhald mellom alle truande.

”Kom Ande med di skaparmakt,
Og reis det synd har øydelagt,
og fred og fryd i nåde giv
kvart hjarta du har vakt til liv.”

kirke oslo

Generalsynode og kirkestevne 7.-9. august

Program Fredag 7. august kl. 11.00-14.00  Møtet i generalsynoden, inkl. kort lunsj kl. 15.30  Ettermiddagskaffe kl. 16.00-17.00  Foredrag av…

Read more

2048px-Gran2

Granstevnet 23.-25. oktober 2015

“Følg meg” Kristenlivet i hverdagen – i verden, men ikke av verden. Den nordisk-katolske kirke inviterer alle interesserte til samlingen på Granavolden…

Read more

Champaigne

Samtaler mellom FBB og NKK om frelses- og sakramentforståelse

31. oktober og 1. november 2014 i DELK-kirken, Rosenberggt. 1, 5015 Bergen Program Fredag 31. oktober • kl 17.30 – Vesper •…

Read more

oupu

Tru og liv – ungdomssamling på pilegrimstunet i Hålandsdalen

Denne helga handlar det om: Fisking, samtale om trua vår, padling tidebøner, gardsarbeid, hl. Frans av Assisi, elvesafari, messefeiring og mykje meir……

Read more