ÅNDENS GJERNING I KIRKENS LIV

Det er kanskje ikke alltid så lett å gripe Den hellige Ånds gjerning. I det følgende vil vi søke å forklare dette gjennom tre spørsmål: Hvem er Ånden? Hva gjør Ånden? Hva skal vi gjøre i Ånden?

Den hellige Ånd

I Det nye testamente fremstilles Åndens nærvær primært gjennom et billedlig uttrykk. I Jesu dåp er Ånden nærværende som en «due» (Matt 3:16, Joh 1:32) og på Pinsedag som et «stormvær» eller som «ildtunger» over apostlene (Ap gj 2:2f). Andre steder er Ånden personifisert som en «engel» (Åpb 2:1, Luk 1:11,26). Men hvorfor er Ånden ikke fremstilt som person?

Åndens gjerning

Det skiftende billedspråket hjelper oss til å forstå at Ånden ikke representerer noe nytt i forhold til Sønnens frelsergjerning. Fordi Åndens nærvær bevitner at Kristus fullender Faderens frelsesvilje, omtales Ånden samtidig som «Guds Ånd» og «Kristi Ånd» (Rom 8:9). Som «Sannhetens Ånd» taler Ånden ikke ut fra seg selv, men sier hva han hører og kunngjør det (Joh 16:13).

I denne frelsens tjeneste er Ånden selv aktiv og handler i situasjoner knyttet til hendelser og personer. Som «talsmannnen» går Ånden i rette med verden og viser hva som er synd (Joh 16:8), men Ånden veileder også disiplene ved å minne om alt det Jesus har sagt dem (Joh 14:26). Pentecost-Icon-5Åndens omsorg for Kirken uttrykkes dernest som forbønnstjeneste for de troende, slik Paulus forklarer: ”Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord” (Rom 8:26).

Vår gjerning i Ånden

Selv om Åndens sukk sprenger alle ord, er det samtidig kirkens oppgave å gi røst til, låne stemme til Åndens tale. Dette skjer tydeligst i gudstjenesten når menigheten, fylt av Den Hellige Ånd, fremsier for hverandre hymner og åndelige salmer (Ef 5:18f). Menighetens dialog med Ånden når sitt høydepunkt i avslutningsordene i Bibelen, der vi leser: ”Ånden og bruden sier: Kom!” (Åpb 22:17). Det eiendommelige er at her tiltales Den oppstandne! Mot slutten av kirkens liv i verden skal altså Ånden som sin siste gjerning i tiden hjelpe kirken, Jesu brud, til å gå ham i møte.

Velsignet pinsehøytid!

Biskop Roald Nikolai

Antifonale for helgen Nynorsk - forside

Ny tidebønnbok: Antifonale til helgens tidebønner

Den nordisk-katolske kirke har utgitt en ny tidebønnbok Antifonale til helgens tidebønner/Antifonale til tidebøner for helga, som ble lansert under kirkestevnet på…

Read more

Communio sanctorum

Høstkonferanse på Gran 21.-23. oktober 2016

De helliges fellesskap – Hva vil det si å leve i kirken? Den nordisk-katolske kirke inviterer alle interesserte til høstkonferanse på Gran…

Read more

nkk2014

Kyrkjeårshjulet 2014

Dette er ei lettfatteleg oversikt over kyrkjeåret i Den nordisk-katolske kyrkja. Her finn du fest- og fastedagar, dei liturgiske fargane og namna…

Read more

giving-e1346686194234

Skattefrie gaver til Den nordisk-katolske kirke i Norge – Øket beløp i 2016

Gaver til Den nordisk-katolske kirke i Norge er skattefrie inntil et maksi-mumsbeløp fastsatt av Skatteetaten. Dette er i 2016 øket til kr….

Read more


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'CPM' does not have a method 'load_footer_resources' in /home/nordicc0/public_html/nordiskkatolsk.no/wp-includes/plugin.php on line 525