Befrielsen i Kristus

Varför kom den dövstumme mannen till Jesus? Varför bad man Jesus om att han skulle lägga händerna på honom? Var det för att Jesus skulle välsigna mannens tunghäfta och bekräfta hans dövhet? Nej, han som kom till vår Herre ville förändring. Han ville läka.

Jesus tog den dövstumme mannen bort från folkskaran; bort från allt brus. Jesus tog honom bort från omvärldens påverkan till en ny plats; ett scenbyte; en resa som för själen var långt längre än de korta meter fötterna gick. Och Han sade ”Effata!”, öppna dig! Jesus berör. Han rör vid; griper tag i mannen och han talar ord till honom. Det är Sanningens ord som gör människan fri.

Varför kommer vi till Jesus Kristus? Vi som är halta och lytta, sjuka och svaga; vi som också behöver göras hela? Varför mödar vi oss den korta sträckan hit till Hans Kyrka? Är det för att vi vill bekräftas som de döva och stumma vi är; för att få välsignelse för våra febriga gärningar? Nej, vi kommer hit för att förändras; för att bli nya skapelser. För att vi önskar och vill det. Vi kommer hit för att be om Guds välsignelse över vår vilja att bli hela. Vi kommer hit och vi rör oss upp till altaret för att bokstavligen gripas av Kristus; ta emot Sanningen och därigenom befrias.

Transfiguration

Redan då vi står inför det allra Heligaste så gör vi det för att Kristus Jesus har tagit oss bort från folkvimlet; bort från bruset och omvärldens påverkan. En kort resa till fots men en långt längre för själen. Vi står där för att våra hjärtan har hört och törstar efter mer.

Vad hade hänt om den skräniga folkmassan följt efter och trängt sig emellan Jesus och den dövstumme? Vad händer när det världsliga tillåts ta plats mellan altaret och den som söker Sanningen?

Med öppna öron kommer också förmågan att kunna lyssna; att lyda vilket är ett första steg på ödmjukhetens väg. Men det är svårsmält i vår tid att befrielsen ligger i lydnad. Det går på tvärs med allt vad vi kallar förnuft och förstånd. Men det vi känner som förnuft är en barriär; en slöja som hindrar oss att nå fram. Den helige aposteln Paulus skriver till korinthierna om hur detta skynke lyfts bort: ”närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.” Och han uppmanar oss, på samma sätt som de kristna i Filippi, att ”Stå fasta i Herren, […] Gläd er alltid i Herren. […] Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt, [fortsätter han:] allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Vad ni har lärt och tagit emot, […] det skall ni göra. Då skall fridens Gud vara med er.”

Så varför kom den dövstumme mannen till Jesus? Var det för att Jesus skulle välsigna mannens tunghäfta och bekräfta hans dövhet? Var det för att han bad om att fortsätta leva ofri och avskärmad från livet? Nej, han ville förändring. Han ville läka och bli fri från sina bojor. Han hörde: Sanningen skall göra er fria.

Fr. Franciskus Urban

kirke oslo

Generalsynode og kirkestevne 7.-9. august

Program Fredag 7. august kl. 11.00-14.00  Møtet i generalsynoden, inkl. kort lunsj kl. 15.30  Ettermiddagskaffe kl. 16.00-17.00  Foredrag av…

Read more

2048px-Gran2

Granstevnet 23.-25. oktober 2015

“Følg meg” Kristenlivet i hverdagen – i verden, men ikke av verden. Den nordisk-katolske kirke inviterer alle interesserte til samlingen på Granavolden…

Read more

Champaigne

Samtaler mellom FBB og NKK om frelses- og sakramentforståelse

31. oktober og 1. november 2014 i DELK-kirken, Rosenberggt. 1, 5015 Bergen Program Fredag 31. oktober • kl 17.30 – Vesper •…

Read more

oupu

Tru og liv – ungdomssamling på pilegrimstunet i Hålandsdalen

Denne helga handlar det om: Fisking, samtale om trua vår, padling tidebøner, gardsarbeid, hl. Frans av Assisi, elvesafari, messefeiring og mykje meir……

Read more