DETTE GJØR KIRKEN UOVERVINNELIG

Kristi himmelfartsdag feirer vi ikke Herrens avskjed, men hans nærvær. Eller, mer presist sagt, hans tronbestigning. Den 110. salme i Bibelen er dagens særegne salme. «Herren sa til min herre: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter! Ditt veldes kongestav skal Herren utstrekke fra Sion! hersk midt iblant dine fiender!»

Det var bevisstheten om dette som gjorde disiplene ukuelige, umulig å beseire. Hvordan enn striden bølger frem og tilbake her på jorden, troner dog Jesus til evig tid i himmelen. Dette gjør Kristi kirke uovervinnelig. Dette fyller den kristne med håp og seiersvisshet i all lidelse og ulykke.

Ikon - Kristi Himmelfarts dag

Men hvordan er det Kristus utøver sitt herredømme? Hans embete er annerledes enn hos denne verdens makthavere. Han helliggjør dem som tror på ham. Han sender Den Hellige Ånd i deres hjerter, han som rettleder, trøster og forsvarer dem mot djevelen og syndens makt. Kristus utøver sitt herredømme ved ordet og Ånden, inntil han kommer igjen for å dømme levende og døde.

Men også mens vi venter på fullendelsen, er vi trygge. Fordi han regjerer, er jeg ved troen allerede trådt inn i en salighet som ingen fiende kan få ram på. Og under hans regime settes vi i tjeneste, mens han selv går i forbønn for oss. «Kristus er den som er død, ja, hva mere er, som også er oppstanden, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss.» (Rom 8,34)

Fr. Tom

Antifonale for helgen Nynorsk - forside

Ny tidebønnbok: Antifonale til helgens tidebønner

Den nordisk-katolske kirke har utgitt en ny tidebønnbok Antifonale til helgens tidebønner/Antifonale til tidebøner for helga, som ble lansert under kirkestevnet på…

Read more

Communio sanctorum

Høstkonferanse på Gran 21.-23. oktober 2016

De helliges fellesskap – Hva vil det si å leve i kirken? Den nordisk-katolske kirke inviterer alle interesserte til høstkonferanse på Gran…

Read more

nkk2014

Kyrkjeårshjulet 2014

Dette er ei lettfatteleg oversikt over kyrkjeåret i Den nordisk-katolske kyrkja. Her finn du fest- og fastedagar, dei liturgiske fargane og namna…

Read more

giving-e1346686194234

Skattefrie gaver til Den nordisk-katolske kirke i Norge – Øket beløp i 2016

Gaver til Den nordisk-katolske kirke i Norge er skattefrie inntil et maksi-mumsbeløp fastsatt av Skatteetaten. Dette er i 2016 øket til kr….

Read more


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'CPM' does not have a method 'load_footer_resources' in /home/nordicc0/public_html/nordiskkatolsk.no/wp-includes/plugin.php on line 525